גלדיס חלבלי

הַאֶלְנָה

בבסיס העבודה עומד העיסוק בתרבות העיראקית, אשר בתוכה גדלתי וממנה צמחתי. תצלומי דיוקנאות של בני המשפחה שלי היו עבורי כלים להתמודדות עם שאלות של זהות. המבט שהפניתי אל הצילומים הוא לא המבט השכיח שהיה נהוג בעבר, אלא מבט עכשווי, מהצד המערבי הלבן אל המבט המזרחי הסובייקטיבי. פרטי לבוש, מחוות גוף ועוד מתורגמים מצילום לציור תוך התייחסות לרגעים שונים בתולדות האמנות באינטרפרטציה אישית.

מנחה: דוד דניאל

  • ציור של ידיים אוחזות ביונה
  • ציור של יד עם קמע מרובע מכסף
  • הצבת חלל של ציורים
  • ציור של יד גברית עם טבעת אוחז במחרוזת תפילה
  • ציור של גבר ואישה בלבוש מסורתי עיראקי
  • ציור של שתי דמויות נשיות בלוש מסורתי עיראקי, האחת מעל הספה והשניה שוכבת כמו ונוס ומישירה מבט
  • ציור של אישה שוכבת על הספה, כמו ונוס, ומביטה למיישירה מבט
  • ציור של אישה עם כיסוי ראש מבד מישירה מבט נשענת על כיסא