הגר מזרחי

ילדי דור העתיד

טכניקה: אפליקציה

בפרויקט אני עוסקת במשחקי ילדים ובוחנת את סוגיית המשחקים מול מסך כנגד משחקים חברתיים פיזיים. חקרתי את ההשפעות של המשחקים הנ"ל על התפתחות הילדים ואת היתרונות והחסרונות שהילדים מפיקים מכל אחד מהם. מכאן נולדה שאלת המחקר שלי-כיצד אפשר להניע את הדור הצעיר למשחקים חברתיים מחוץ לטריטוריה של המסך?  עם התפתחות הטכנולוגיה אנשים חסרים את המגע האנושי והנושא הופך להיות רלוונטי מתמיד.

ילדים היום מתפתחים (שכלית, שפתית, חשיבתית וכו' ) באמצעות משחקים מול מסך ומפסידים את היתרונות שקיימים במשחקים הפיזיים חברתיים.

האפליקציה מציעה משחק חדש המשלב בתוכו שלושה משחקים פיזיים חברתיים קיימים (מחבואים, מצא את המטמון וחם קר) יחד עם מסכי מציאות רבודה שמאפיינים את העולם הדיגיטלי. שילוב זה יביא ערכים משני העולמות ויביא לשיפור בהתפתחות  .

22hagari@gmail.com

מנחה: דורי אורין

  • מסכים נוספים מתוך האפליקציה