טל דדון

יגעת מצאת

מסע שוטטות בין המרחב העירוני והמרחב הכפרי. המסע מסתכם לכדי יומן אישי ואיסוף ממצאים וחפצים במהלך השוטטות.

כמו חוקרי המסעות של המאה ה 19, יצאתי גם אני למסעות. את אלה תיעדתי ברישומים, איסוף, מיפוי, מיון  ומחשבות אותם אספתי למחברת יומן מסע אישית.
היומן מתעד שוטטות פנימית וחיצונית וחוקר את החומרים הקיימים באזורי השוטטות בין המרחבים העירוניים לכפריים. אין במסע עמדה ביקורתית או שאלת מחקר אלה נקודת מבט תמימה המתבוננת בקיים ואוספת זכרונות, מזכרות ומחשבות מהדרך.

כל התוצרים של המסעות, האוספים והממצעים השונים מוצגים על שולחן פלאות ברוח מוזאיני טבע.

taldadon1992@gmail.com

מנחה: רונן לייבמן

  • אוסף של חפצים שנמצאו