מיכל לחמי

בין הבזוי למצוי

מחקר חומרי הבוחן פסולת שיער אנושי כחומר. בפרויקט זה אני עוסקת בשאלה כיצד אפשר להשתמש בפסולת של שיער אנושי כחומר בתחום העיצוב. אני בוחנת את מיקומו ואת תפקידו של השיער בחברה המערבית ואת התפיסה התרבותית-חומרית שלנו כלפי שיער. בדרך זו נחשף המתח בין התפיסה של השיער מצד אחד כבזוי, ומהצד האחר כאלמנט המייצג יופי. הפער הזה מקביל לתחושות שמעורר בנו שיער שעל הראש לעומת שיער שנשר או שנגזר.

במחקר בחנתי את הגבולות של פסולת שיער האדם כחומר. באמצעות בדיקה של תהליכי עיבוד מסורתיים (טווייה ואריגה) ומודרניים (לדוגמה, חיתוך לייזר) התבוננתי במפגש של השיער עם חומרים שונים ובתכונות של החומרים החדשים שהתקבלו. המטרה במחקר שערכתי הייתה לנסות ולאתגר את התפיסה התרבותית והחומרית של הצופה אודות שיער אנושי.

צילום:טל ניסים

Lamimichal@gmail.com

מנחה: ערן אפלבוים

  • קערה משיער
  • בובה עשויה משיער
  • קוביה מחומרים שונים
  • דימוי נוף עשוי משיער
  • דוגמית חומר
  • דוגמית חומר
  • דוגמית חומר
  • דוגמית חומר